Трансформациjа, маска или природна убавина

Трансформациjа, маска или природна убавина

Употребата на козметиката е позната уште од античко време. Споменато е „Боење на лицето“ во Стариот завет, Египјаните, Античките Грци и Римјаните, преферирале блед тен за која цел користеле бело олово во прав, креда, скроб, калајоксид и други состојки. Жена со потемен тен се сметала за жена на ниска класа, па почитуваните госпоѓи поминувале низ [...]

Girls and Pearls

Girls and Pearls

_________________________________________________________________________________________ "A woman needs ropes and ropes of pearls" - Coco Chanel _________________________________________________________________________________________ Jewelry is the most appropriate addition to the female beauty. The women that does not worship and desire it are rare, and every woman likes to receive carefully selected gifts. One of the best souvenirs or gifts that you can buy when [...]

Охридски Бисер за секоjа дама

Охридски Бисер за секоjа дама

„На жената и требаат низи и низи од бисери.“ -Коко Шанел Накитот претставува најсоодветно дополнување на женската убавина. Ретко која жена не го обожава и посакува и ретко која жена не сака да добива внимателно и со вкус избрани подароци. За овој 8ми Март ја решивме Вашата дилема што да и подарите на Вашата драга [...]

Таjната на Охридскиот Бисер

Таjната на Охридскиот Бисер

For English click here. ♣     ♣     ♣ Бисерот е симбол на убавина, љубов, брак, богатство, невиност и совршенство. Бисерите, со нивниот топол внатрешен сјај, низ историјата биле едни од најценетите и најпосакувани накити. Безбројни референци за бисерите можат да бидат најдени во религиите и митологијата од најрани времиња, па до денес. Античките Египјани [...]

The secret of the Ohrid Pearl

The secret of the Ohrid Pearl

The pearl is a symbol of beauty, love, marriage, clean, wealth, virginity and perfection. Throughout history, the pearl, with its warm inner glow, has been one of the most highly prized and wanted gems. Countless references to the pearl can be found in the religions and mythology from the earliest times. The ancient Egyptians were buried [...]

I don’t celebrate Valentine, I celebrate St. Tryphon

Today is a special day, it's Valentine. People are celebrating the love, giving cards with love messages to each other, roses, chocolates, teddy bears, jewelry... Only on this day, a woman will not get suspicious why her beloved one is giving her roses. What many people don't know is that on this day there is another holiday. Two [...]

Резбарство Дел 2 – Семеjството што го одржува занаетот во живот

Резбарство Дел 2 – Семеjството што го одржува занаетот во живот

For English click here. ♣ Со корењата длабоко во почвата и гранки кои посегнуваат високо кон небото, за многу нации, дрвото ја симболизира врската меѓу двата света - земјениот и небесниот. За резбарството во Македонија Ви зборував во Дел 1, во овој дел ќе обрнам повеќе внимание на креаторите на оваа уметност - резбарите. За [...]

Wood-carving Part 2 – Family that keeps the craft alive

Wood-carving Part 2 – Family that keeps the craft alive

With the roots growing deep in the ground and the branches high reaching the sky, for many nations, the tree symbolizes the connection between the two worlds – the earth and heavenly. I was talking about woodcarvings in Part I, and in this post, I will pay more attention to the creators of this art [...]

Avocado 2

After writing my post Avocado yesterday, this morning I noticed something strange. Don't worry everything is fine with the avocado tree, but something started happening to the other avocado seed in the same pot. It started to grow!!! What a surprise, especially because  there was nothing when I wrote the post yesterday. Here are some photos:   [...]