National Park Pelister – Infinite beauty you have to experience for yourself

National Park Pelister – Infinite beauty you have to experience for yourself

If you like mountains you are on the right place to learn more about one of my favorites - Baba Mauntain or the National Park Pelister. I will start my story with two legends. As you probably know, I love telling legends. So, here we go! There used to be two sisters who fell in [...]

Резбарство Дел 2 – Семеjството што го одржува занаетот во живот

Резбарство Дел 2 – Семеjството што го одржува занаетот во живот

For English click here. ♣ Со корењата длабоко во почвата и гранки кои посегнуваат високо кон небото, за многу нации, дрвото ја симболизира врската меѓу двата света - земјениот и небесниот. За резбарството во Македонија Ви зборував во Дел 1, во овој дел ќе обрнам повеќе внимание на креаторите на оваа уметност - резбарите. За [...]