Пешна – пештерата каде реалноста и фантазиjата се соединуваат

Пешна – пештерата каде реалноста и фантазиjата се соединуваат

For English click here! Пештерата Пешна преставува една од најатрактивните природни убавини во нашата земја, прогласена за природно наследство на Македонија. Воедно претставува пештера со најголем отвор на Балканот. Сместена е на само 6 км од Македонски Брод на регионалниот пат за Самоков. За жал, не многу луѓе знаат за оваа убавина која е сеуште неистражена [...]