Timeless place

Timeless place

За македонски јазик кликнете тука. There is a hidden place in the narrow cobbled streets that is waiting as a portal to take you on a trip through time. Welcome to the National Workshop for Hand-made Paper. On this trip you will be warmly welcomed by Ljupco Panevski or his son Nino and, occasionally, other members [...]

Безвременско катче

For English click here Постои едно скриено катче во тесните калдрмени улички кое стои таму како портал кој Ве носи на патување во едно друго време. Добре дојдовте во Националната работилница за рачно произведена хартија. На ова патување топло ќе бидете пречекани од господинот Љупчо Паневски или неговиот син Нино, некогаш и други членови од [...]